Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với web-site www.servier.vn  
Qua việc sử dụng web-site này, bạn thừa nhận rằng mình đã đọc phần thông báo pháp lý và cam kết tuân thủ theo thông báo này.
Nội dung của tài liệu này có thể thay đổi; do đó chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên tham khảo thông báo pháp lý này.

1. Sở hữu trí tuệ

1.1. Web-site này (sau đây gọi là “Site”) là tài sản của LES LABORATOIRES SERVIER, một công ty với vốn điều lệ là 34.590.852 Euro, đã đăng ký với cơ quan quản lý đăng ký Thương Mại và Công Ty tại Nanterre số 085 480 796, có trụ sở tại 50 Đường Carnot (92284) Suresnes, Pháp

LES LABORATOIRES SERVIER là một công ty thuộc Tập đoàn SERVIER. Biên tập viên của web-site SERVIER là Ông Olivier GRYSON, Giám đốc Phòng Thông tin Điện tử. Ông Olivier GRYSON cũng là người thiết kế và quản lý trang web.
Việc lưu trữ, duy trì và quản lý Site này do công ty Praxis đảm trách.

1.2. Cấu trúc chung cũng như phần mềm, văn bản, hình ảnh – động hay tĩnh, bí quyết, và những yếu tố khác tạo nên Site này thuộc sở hữu độc quyền của LES LABORATOIRES SERVIER và được bảo vệ bởi luật áp dụng về Sở hữu Trí tuệ. Theo đó, mọi hình thức trình bày, toàn bộ hay từng phần Site này, dưới bất kỳ hình thức hay mức độ nào, mà không có sự đồng ý cụ thể của SERVIER đều bị nghiêm cấm và sẽ cấu thành hành vi giả mạo

Điều khoản này cũng áp dụng đối với các nguồn cơ sở dữ liệu xuất hiện trên web-site mà SERVIER là người làm ra và đã được bảo vệ bằng bản quyền. Thương hiệu của SERVIER và của các đối tác, cũng như các biểu trưng xuất hiện trên Site là các thương hiệu đã đăng ký. Bất kỳ sự sao chép nào, toàn bộ hay từng phần, các thương hiệu hay các biểu trưng này, được làm từ các yếu tố của site, mà không có sự chấp thuận cụ thể của LES LABORATOIRES SERVIER cũng đều bị nghiêm cấm.

2. Thông tin về mặt kỹ thuật

Bạn xác nhận mình có các kỹ năng cần thiết để truy cập và sử dụng Site này, và đã kiểm tra việc  cấu hình máy tính đang sử dụng không bị ảnh hưởng bởi virus và đang trong điều kiện hoạt động tốt.
Bạn cũng xác nhận mình đã được báo cho biết rằng Site hiện tại có thể được truy cập 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần, ngoại trừ các tình huống bất khả kháng, các sự cố máy tính, các sự cố có liên quan đến cấu trúc các mạng lưới viễn thông hoặc các sự cố kỹ thuật. SERVIER có thể tạm ngưng hoạt động của Site để phục vụ công tác bảo trì.

3. Những điều bạn cần biết về web

Việc đảm bảo được 100% độ an toàn đối với các dữ liệu được truyền qua mạng Internet là rất khó khăn.
Mặc dù chúng tôi có thực hiện tất cả các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn hay đảm bảo rằng thông tin được truyền đi trực tiếp hoặc thông qua các dịch vụ trực tuyến này là hoàn toàn an toàn.
Do đó, nguy cơ phát sinh qua việc truyền tải những thông tin cá nhân thuộc về trách nhiệm của bạn, ngay cả khi vừa nhận được thông  tin, chúng tôi cố gắng hết sức để bảo đảm sự an ninh cho những thông tin này.

4. Nội dung của Site

SERVIER cung cấp thông tin về các sự kiện hội nghị, hội thảo, chuyên đề, v.v…, về các công cụ đào tạo, thông tin trong lĩnh vực y tế hoặc các báo cáo xuất bản chuyên ngành. Những thông tin như vậy sẽ không được xem là những thông tin tham vấn về mặt pháp lý hay y khoa.
Bạn nhất thiết cần phải gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để tham vấn các vấn đề y khoa.
Bất cứ thông tin hoặc tư liệu được cung cấp trên Site đều được cung cấp “đúng nguyên trạng như vậy” mà không có bất kỳ một sự bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Mặc dù SERVIER có sự quan tâm, kiểm tra các thông tin và công cụ này, nhưng SERVIER không thể bảo đảm tính chính xác và tính cập nhật về nội dung của Site. Do đó, SERVIER sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì khi có sự sai sót, thiếu sót thông tin và/hoặc có virus trên Site. Tương tự, nội dung của các bài viết được công bố trực tuyến sẽ do các tác giả của bài viết đó chịu trách nhiệm.

Bạn cần phải giữ vững quan điểm khách quan của mình và phải có tính phê phán. SERVIER sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Bất kỳ sự thiếu chính xác nào hoặc sự bỏ sót thông tin nào trên Site ;
  • Bất kỳ sự tổn hại nào do sự thâm nhập của bên thứ ba vào Site và làm thay đổi nội dung và/hoặc thông tin của Site;
  • Bất kỳ sự tổn hại nào do sự truy cập hoặc tình trạng không thể truy cập vào Site, việc sử dụng Site (bao gồm bất kỳ tổn hại nào liên quan đến virus mà có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống máy vi tính của bạn) và/hoặc thông tin được cung cấp trên Site.

6. Phần dành cho nhân viên y tế

Web-site này bao gồm hai khu vực:

  • Khu vực thứ nhất phần dành cho công chúng, và vì vậy có thể truy cập tự do;
  • Khu vực thứ hai chỉ dành cho nhân viên y tế, là các bác sĩ, dược sĩ và các chuyên viên khác. Người sử dụng chỉ có thể truy cập khu vực này khi có mật khẩu. Người sử dụng phải khai báo các thông tin liên quan, do đây là phần có các thông tin quảng cáo về thuốc.

7. Trách nhiệm của người sử dụng

7.1. Tôn trọng người khác 

Bạn phải tôn trọng các luật áp dụng (cụ thể là luật về bảo vệ tính riêng tư và thông tin cá nhân). Cụ thể, đối với các thông tin cá nhân mà bạn truy cập, bạn không được thu thập hoặc sử dụng những thông tin này một cách xuyên tạc, và nói chung, không được có bất kỳ một hành vi nào có khả năng gây tổn hại đến tính riêng tư, uy tín, tư cách, hình ảnh hoặc tính nhạy cảm của một người sử dụng khác hoặc của bất kỳ người nào khác, bằng bình luận, tin nhắn hoặc bài viết có tính bôi nhọ, khiêu khích, ác ý hoặc có tính đe doạ.

7.2 Các liên kết

Các liên kết được thiết lập trên web-site này với các nguồn khác trên mạng Internet, và đặc biệt là với các đối tác của công ty là đã được cho phép trước bằng văn bản. SERVIER cố gắng chỉ giới thiệu các site tuân thủ các luật áp dụng tương ứng. Tuy nhiên, SERVIER không có sự kiểm soát nào đối với nội dung các site đó và do đó, SERVIER sẽ không chịu trách nhiệm đối với thông tin trên các site đã nói. Người sử dụng và khách tham quan không thể thiết lập một liên kết với site này mà không có sự chấp thuận trước của LES LABORATOIRES SERVIER.

8. Loại thông tin nào được thu thập?

Đối với chuyên viên, chúng tôi đề nghị trên Site rằng bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin (cụ thể là tên, địa chỉ, email, nghề nghiệp) giúp chúng tôi có thể gởi cho bạn những tài liệu bạn cần và giúp bạn tải xuống những tài liệu, biểu mẫu mà bạn chọn. Nếu bạn không muốn nhận những tài liệu và ích lợi từ dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể truy cập vào các mục không đòi hỏi phải khai báo hoặc đăng ký. Nếu bạn muốn gởi thư điện tử cho chúng tôi, địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ được tự động thu thập, giúp chúng tôi phúc đáp thư điện tử của bạn.

9. Thông tin thu thập được cung cấp cho ai?

Việc thu thập dữ liệu cá nhân qua Site này là nhằm mục đích phục vụ người dùng. Các thông tin sẽ được chuyển đến các bộ phận chuyên trách của SERVIER để phúc đáp các yêu cầu. Địa chỉ IP được thu thập nhằm mục đích giúp nhân viên phụ trách Công tác Xử lý Dữ liệu có đặc quyền chuyên trách xử lý các thông tin và với điều kiện bảo mật chuyên nghiệp.

10. Cách thức thực hành quyền truy cập và đính chính

Theo Đạo luật số 78-17 của Pháp ngày 6 tháng 1 năm 1978, bạn có quyền truy cập, phản đối hoặc yêu cầu điều chỉnh dữ liệu cá nhân của bạn bằng việc gửi thư điện tử đến địa chỉ webmaster@servier.com hoặc gửi thư đến Ô. Olivier GRYSON, SERVIER INTERNATIONAL, 35 Đường Verdun, 92284 Suresnes cedex, Pháp. Theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đây là quyền của mỗi cá nhân, và chỉ có thể được thực hiện bởi người có liên quan đến thông tin cá nhân của mình: vì lý do bảo mật, dịch vụ có liên quan sẽ kiểm tra thông tin nhận dạng của bạn để tránh bất kỳ một sự tiết lộ thông tin bí mật nào của bạn cho một người khác mà không phải là chính bạn. Trong trường hợp đính chính, khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ gởi cho bạn một bản thông tin đã được đính chính.

11. Thông tin thêm

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với Ông Olivier GRYSON qua thư gởi đến địa chỉ SERVIER INTERNATIONAL, 35 Đường Verdun, 92284 Suresnes cedex, Pháp hoặc qua thư điện tử.

12. Luật áp dụng có liên quan và thẩm quyền xét xử

Web-site này chịu sự quản lý của luật pháp Pháp. Bất cứ tranh tụng nào phải được đệ trình cho toà án có thẩm quyền tại Nanterre, Pháp.