SERVIER không bán sản phẩm qua Internet

Số lượng các web-site bán thuốc kê toa không có giấy phép đang ngày càng gia tăng. Do không có các quy định về việc bán thuốc qua mạng nên tính an toàn và xác thực của thuốc được buôn bán có thể không đảm bảo. Vì mối quan tâm đối với sức khoẻ và sự an toàn của bệnh nhân, Servier chống lại việc bán thuốc và nhập khẩu thuốc không có giấy phép hoặc bất hợp pháp thông qua mạng Internet. Bệnh nhân chỉ nên mua thuốc từ các nhà thuốc đã được cấp phép.

Xin mời bạn thăm các web-site của các cơ quan chức năng ở đất nước của bạn. Một số nguồn thông tin đáng chú ý: