Sản xuất

Trong số 800 triệu hộp thuốc được bán ra, có đến ¾ là được sản xuất tại các nhà máy sản xuất dược phẩm của hãng ở Pháp và ở các nước khác.

Đáng chú ý là 42% thuốc men của Servier được sản xuất và xuất khẩu từ nước Pháp. Các loại thuốc này được bào chế với các thành phần chính có nguồn gốc độc quyền tại Pháp, nhờ đó mà thu hút được nguồn nhân lực cũng như sự đầu tư vào Trung tâm và các khu vực vùng Normandy.

Các trung tâm sản xuất ngoài nước Pháp, ngoài Hungary, được đặt tại Ai-Cập, Tây Ban Nha, Ireland, Ba Lan, Trung Quốc, Bra-xin, Mexico, Morrocco và Nga.

Sau giai đoạn đầu tư đáng kể trong suốt một thập kỷ qua nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển thuốc mới tại các nhà máy ở Loiret (dược) và Normandy (hóa), cũng như tại các nơi khác ngoài nước Pháp, đáng chú ý như ở Nga, thì việc đầu tư hiện khiêm tốn hơn và chủ yếu dành cho công tác bảo dưỡng trang thiết bị công nghiệp.