Quan hệ đối tác

Ngành công nghiệp dược đang vươn đến giai đoạn cuối của kỷ nguyên “bom tấn” (vốn mang tính chất của loại sản phẩm y khoa được sử dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi nhuận) và hiện sắp bước vào kỷ nguyên của các liệu pháp y-sinh cá nhân hóa cũng như của nghiên cứu bệnh hiếm gặp (các bệnh chỉ ảnh hưởng đến một người trong năm 2000). Việc theo đuổi các mục tiêu này rất cần đến sự chia sẻ các nguồn lực chuyên môn, vốn cũng là lý do cho sự chủ động đầu tư của Servier vào các mối quan hệ đối tác với các viện nghiên cứu của cả nhà nước và tư nhân.

 

Các quan hệ đối tác gần đây

 
 
 

Danh mục các mối quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu tư nhân tiêu biểu

INTARCIA (USA)

Diabetes

2014

CTI BIOPHARMA (USA)

Oncology

2014

NOVARTIS (CH)

Oncology

2014

CELLECTIS (FR)

Oncology

2014

XENTION (UK)

Cardiology

2013

NERVIANO (IT)

Oncology

2013

AMGEN (USA)

Cardiology

2013

EOS (IT) / CLOVIS (USA)

Oncology

2012

BIOINVENT (SE)

Oncology

2012

MACROGENICS (USA)

Oncology

2011/2012

MIRAGEN (USA)

Cardiology

2011

GALAPAGOS (NDL)

Oncology

2011

INTERCEPT (USA)

Metabolic Diseases (TGR5 antagonists)

2011

BIOREALITES (FR)

Oncology (Monoclonal Antibodies)

2011

XOMA (USA)

Orphan Diseases/Cardiology/Diabetes

2010

OSTEOLOGIX (USA)

Osteoporosis

2010

GALAPAGOS (NDL)

Osteoarthritis

2010

KAROS (USA)

Osteoporosis

2010

PHARMACYCLICS (USA)

Oncology (HDAC inhibitor)

2009

HYBRIGENICS (FR)

Oncology

2007/2011

VERNALIS (UK)

Drug Discovery (cancer)

2007/2011

NORDIC BIOSCIENCE (DK)

Osteoporosis/Osteoarthritis

2006/2010

ARMGO (USA)

Cardiology

2006

GENFIT (FR)

Metabolic Diseases

2004

 

Danh mục các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu nhà nước tiêu biểu

CNRS (FR)

Cardiologie

2014

SiGN (Singapour)

Oncology

2011/2013

WEIZMANN INSTITUTE (Israel)

Oncology

2010

HONG KONG UNIVERSITY (HK)

Osteoporosis

2010

SHANGHAI IMM

Drug Discovery& Development

2008/2013

COLUMBIA UNIVERSITY (USA)

Cardiology

2006/2008/2012

INSTITUT CURIE (FR)

Oncology

2005

INSTITUT PASTEUR (FR)

Oncology

2007/2014

HADASSAH (Israel)

Diabetes

2009/2014

TECHNION (Israel)

Cardiology

2011/2014

INSERM (FR)

Various

2003 onwards

CNRS (FR)

Various

2003 onwards