Năng lượng

Chúng tôi tuân thủ các quy định:

Nghị định số 2011-829 ngày 11 tháng 7 năm 2011 về đến khí thải nhà kính và kế hoạch khí hậu-năng lượng quốc gia

 

Ví dụ:

Các nhà máy ở Gidy, Bolbec, và Baclair đã hoàn tất việc cân bằng khí thải nhà kính cũng như đã xác định được những điểm chính của lợi thế chiến lược, phục vụ công tác giảm tác hại của tổng lượng khí thải carbon lên môi trường.

 

Servier tiếp tục nổ lực …

   • Giảm 330 tấn khí thải CO2 tại nhà máy khí nén ở Bolbec.
   • Giảm 17% mức tiêu thụ năng lượng tại các nhà máy ở Arklow, Gidy, Nouasseur, Jacarepagua, Madrid, và Thiên Tân, bằng cách giảm hoặc ngưng vận hành các nhà máy máy xử lý khí không có hoạt động sản xuất.
   • Các tấm pin mặt trời rộng 62m2 tại Nouasseur đáp ứng được nhu cầu nước nóng của toàn bộ nhà máy.
   • Đã lên kế hoạch: thuê một đội xe điện tại Bolbec để sử dụng trong các chuyến công tác.