Kiến trúc Servier: sự trân trọng các nền văn hóa

 
Công ty con và Trung tâm Nghiên cứu Điều trị Quốc tế tại Rio de Janeiro - Bra-xin
 
 
Servier đặc biệt coi trọng kiểu thiết kế các tòa nhà tại các cơ sở của công ty, luôn tìm kiếm kiểu kiến trúc đảm bảo sự hài hòa giữa công nghệ và thẩm mỹ, đồng thời vẫn thể hiện sự trân trọng đối với nền văn hóa của nước sở tại. Một sự lựa chọn không tốn kém hơn với mục tiêu tăng cường chất lượng cuộc sống nơi tại làm việc qua từng ngày.
 
Nhà máy sản xuất thuốc tại Thiên Tân - Trung Quốc
 
 
Nhà thiết kế kiến trúc và đô thị Jan Losowski đã có trên 30 năm làm việc cùng với Bác sĩ Servier. Hai người cùng chia sẻ niềm khát khao xây dựng những nhà máy, những công trình bê-tông cốt thép mang phong cách thế kỷ 19.
 
Nhà máy sản xuất thuốc tại Casablanca
 
Công trình thiết kế đầu tiên của Jan Losowski cho Công ty Servier là tòa nhà trung tâm sản xuất Gidy vào những năm đầu thập kỷ 1970. Sứ mệnh của ông là xây dựng một nhà máy nơi mà người đi làm sẽ đi làm với cảm xúc như khi mình đang trở về nhà riêng. Khi được nhìn thấy kết quả, người lao động mới gọi nơi sản xuất mới là “làng-nhà máy”.
 
Nhà máy sản xuất thuốc tại Gidy
 
 
Jan Losowski nhận thấy ông không có quyền xóa đi những dấu tích văn hóa của đất nước nơi ông đang làm việc. “Khi tôi làm việc tại một nước, tôi làm việc với kinh nghiệm cá nhân với tư cách một nhà kiến trúc, cả với kinh nghiệm về công nghệ của tôi nữa, nhưng tôi không có quyền lấy đi từ đất nước ấy bí quyết văn hóa của họ. Và phản ứng của mọi người ở mọi quốc gia đều đã xác nhận rằng chúng tôi không sai lầm”.
 
 
Con người phát triển và lớn lên trong kiến trúc vốn phản ánh quá khứ và chuẩn bị tương lai. Là một nhà kiến trúc, tôi không có quyền lấy đi giá trị đó!”
 
Nhà máy sản xuất thuốc tại Sophyno - Nga