Danh mục sản phẩm

Có đến 853 triệu hộp thuốc đã được sản xuất tại các nhà máy sản xuất của Servier tính riêng trong năm 2013.

 

Đơn vị hỗ trợ Bệnh viện SERVIER tại Gidy (tọa lạc gần Orleans) là tổ chức lớn nhất tại Châu Âu trong lĩnh vực sản xuất thuốc cho các thử nghiệm lâm sàng. 

 • Coveram

  (perindopril arginile + amlopidine)

  Coveram

 • Coversyl 10 mg

  (perindopril arginine)

  Coversyl 10 mg

 • Coversyl 5 mg

  (perindopril arginine)

  Coversyl 5 mg

 • Coversyl Plus Arginine 10 mg /2.25 mg

  (perindopril arginine)

   

 • Coversyl Plus Arginine 5 mg /1.25 mg

  (perindopril arginine)

   

 • Daflon 500

  (micronized purified flavonoid fraction)

  Daflon 500

 • Diamicron 30 mg

  (gliclazide)

  Diamicron 30 mg

 • Diamicron 60 mg

  (gliclazide)

  Diamicron 60 mg

 • Hyperium

  (rilmenidine)

  Hyperium

 • Natrilix SR

  (indapamide)

  Natrilix SR

 • Preterax 2.5 mg

  (perindopril arginine, indapamide)

  Preterax 2.5 mg

 • bi-Preterax 4 mg 30's

  (perindopril + indapamid)

 • Procoralan

  (ivabradine)

  Procoralan

 • Protelos

  (strontium ranelate)

  Protelos

 • Pneumorel 80 mg 30's

  (fenspiride)

   

 • Stablon

  (tianeptine)

  Stablon

 • Trivastal Retard

  (piribedil)

 • Vastarel 20 mg

  (trimetazidine)

  Vastarel 20 mg

 • Vastarel MR

  (trimetazidine)

  Vastarel MR