Danh mục sản phẩm

Có đến 853 triệu hộp thuốc đã được sản xuất tại các nhà máy sản xuất của Servier tính riêng trong năm 2013.

 

Đơn vị hỗ trợ Bệnh viện SERVIER tại Gidy (tọa lạc gần Orleans) là tổ chức lớn nhất tại Châu Âu trong lĩnh vực sản xuất thuốc cho các thử nghiệm lâm sàng.