Ba nguyên tắc chủ đạo

 Niềm tin vào sở trường chuyên môn của chính mình là động lực làm việc. Công ty của chúng tôi là tổ chức hoạt động dựa trên thành quả nghiên cứu, nhắm đến đáp ứng nhu cầu cơ bản, hướng đến tương lai.

 Mọi hoạt động của công ty đều tuân theo ba nguyên tắc chính:

 

  • Nguyên tắc cốt yếu thứ nhất: nghiên cứu và sản xuất được các loại thuốc tân tiến nhằm giúp bác sĩ cứu chữa và mang lại sự an tâm cho bệnh nhân.
  • Nguyên tắc cốt yếu thứ hai: mong muốn công tác nghiên cứu đóng góp vào sự tiến bộ của ngành y. Nghiên cứu cũng có vai trò quan trọng như một ngành độc lập.
  • Nguyên tắc cốt yếu thứ ba: mang tính quyết định hơn cả vì luôn được giám sát, rằng mỗi nhân viên làm việc cho công ty phải có được sự thõa mãn thông qua công việc và trong công việc mình đang làm.

 

Cơ hội việc làm tại Servier